Undercover Guest returns

De inhoud van Undercover Guest returns is identiek aan de inhoud van het bezoek van Undercover Guest.
De toegevoegde waarde van dit bezoek ligt in de ervaring van de aandachtspunten vanuit de eerste rapportage en hetgeen dat gedurende de Training Next Service Level is behandeld met uw medewerkers.
In hoeverre zijn verbeteringen zichtbaar, hebben uw medewerkers geleerd van de aandachtspunten en wordt het geleerde in de praktijk gebracht?

Dit is het ideale moment om te zien welke vooruitgang is geboekt en hoe uw serviceniveau naar
‘The Next Level’ is gestegen.
Tip: Geef de rapportage inclusief complimenten mee aan uw medewerkers.
Everybody likes a compliment!