Training Next Service Level

Het creëren van een unieke gastbeleving is waar Anderz Gastvrij voor staat!

De training Next Service Level, gaat uit van een persoonlijke gastbenadering, -oftewel Personal Approach-, door alle medewerkers binnen de organisatie op ieder moment van de dag bij alle gastcontacten.
Terug naar de basis, en dat is dienstverlening vanuit intrinsieke motivatie en niet omdat ‘het moet’.

De uitspraak; behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden, gaat niet op.
Het is zaak om de gast te behandelen zoals de gast behandeld wenst te worden, om vervolgens deze wensen te overtreffen.

Anderz Gastvrij heeft een unieke training ontwikkeld met als basis Personal Approach, waarbij de gast benaderd wordt op basis van de behoeften op doelgroep, leeftijd, afkomst en doel van het verblijf.

Ik geloof niet in ‘gewoon goede’ service.
De behoeften en verwachtingen van uw zakelijke gast, verschillen in alles van de behoeften en verwachtingen van uw leisure gast.
Daarbij zijn culturele normen en waarden, gebruiken en wensen onmiskenbaar verbonden met de verwachtingen van uw gast.
Pas als u weet wat uw gast verwacht, kunt u verwachtingen gaan overtreffen.

Dit is exact waar Anderz Gastvrij uw medewerkers bewust van maakt; het bieden van een unieke, persoonlijke beleving, waar uw gasten zich gezien en gehoord voelen en verrast zullen worden door een gastbeleving die hen persoonlijk raakt.
Dit is hoe u zich gaat onderscheiden ten opzichte van alle andere ‘gewoon goede’ horecabedrijven.

Ik maak uw medewerkers bewust van de kracht van persoonlijke service en zorg dat zij met nog meer plezier en passie uw gasten een onvergetelijk en persoonlijk verblijf bieden en zo alle verwachtingen zullen overtreffen.

Dit is tenslotte waar het allemaal omdraait, de beleving van uw gast!